कोणत्या प्रकारच्या माळेने जप केल्यास काय लाभ होतो माहिती आहे का तुम्हाला!

कलयुगामध्ये ईश्वरा पर्यंत पोहोचण्या चा एक साधा सोपा सरळ मार्ग आपल्या ला संतांनी सांगितले ला आहे आणि तो म्हणजे नामस्मरण. करण् हरी मुखे म्हणा हरि मुखे म्हणा, पुण्या ची गणना कोण करी? त्या प्रकारे नामस्मरण करत करत आपण ईश्वरा पर्यंत पोहोच तो. ईश्वर आपल्या पर्यंत पोहोच तो आपल्या मधलं आणि ईश्वरा मधलं अंतर निघून जातात. पण हेच नामस्मरण करताना ते वेगवेगळ्या प्रकार चं आहे, ने केला जातो, बराचसा गोंधळ असतो की कोणत्या प्रकारची माळ वापरा वी.

चला तर मग जाणून घेऊ या की कोणत्या प्रकारच्या माळे चा वापर केला असता, कशा प्रकारचा लाभ होतो आणि त्याचबरोबर आपल्या इष्ट देवते प्रमाणे कोणत्या जपमाळ ची निवड करायला हवी. . मित्रांनो सुरुवात करूया रुद्राक्षा च्या माळे पासून ही सगळे जण सर्रास पणे वापरतात.

नामस्मरण करताना ज्या विविध प्रकारच्या माळा वापरल्या जातात यामध्ये रुद्राक्षा च्या माळे चा वापर अधिक दिसून येतो. रुद्राक्षा चे अनेक प्रकार असतात. एक मुखी पंचमुखी बरेच मात्र नामस्मरण करताना साध्या रुद्राक्षा ची माळ वापरली तरी चालते. गणपती, गायत्री देवी, दुर्गा देवी, महादेव, शिवशंकर कुमार, कार्तिकेय आणि पार्वती माता यांच्या नामस्मरण करताना किंवा जॉब करताना रुद्राक्षा ची माळ वापरणं लाभदायक ठरतं.

याशिवाय रुद्राक्षा ची माळ गळ्यात घातल्या ने सुद्धा ह्रदयरोग, रक्तदाब नियंत्रणा मध्ये राहतो. तसंच रुद्राक्षा च्या माळेत अकस्मात मृत्यू टाळण्या ची एक मोठी ताकद सुद्धा असते. आणि म्हणूनच तुम्हाला एक अनामिक भीती वाटत असेल किंवा तुम चं मन बेचैन राहत असेल तर तुम्ही नामस्मरण करताना रुद्राक्षा ची माळ वापरू शकता.

आता दुसरी एक मान असते. तुळशी ची माळ नामस्मरण जेवढे जास्त करता येईल तेवढं चांगलं ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज म्हणतात, आंधळ्या ने पाणी भरावं तसं नामस्मरण करावे, भांडा भर ला किती आणि रिकामा किती हे त्याला समजत नाही तो घरातच राहतो तसंच सतत नाम घेत आहोत श्री हरि विष्णू, श्रीराम, श्रीकृष्ण श्री सूर्य नारायण यांच्या नामस्मरण करण्यासाठी तुळशी ची जपमाळ वापरा वी.

वारकरी संप्रदायात तुळशी च्या माय ला अनन्यसाधारण महत्व आहे. वारकर् यांच्या गळ्या मध्ये तुळशी ची माळ असते. तुळशी ची माळ घातल्या ने शरीर आणि मन शुद्ध होतं. त्यानंतर माळे चा एक प्रकार आहे. स्फटिका ची जॉब मार्ग नामस्मरण करताना उच्चारा पेक्षा नामा ला अधिक महत्व असतं. दुर्गादेवी च्या सर्व रूपांचा नामस्मरण करण्यासाठी स्फटिकांची जप माळ वापरा वी.

देवी 49 ही स्वरूपांचा जॉब करता नाही मा लाभदायक ठरते. याशिवाय लक्ष्मीदेवी माता सरस्वती यांच्या नामस्मरण करण्यासाठी सुद्धा स्फटिकांच्या माळा चा वापर केला जातो. स्फटिका ची माळ घातल्या ने आर्थिक. परिस्थिती सुधार ते तुम्हाला आर्थिक अडचणी असतील तर तुम्ही स्फटिका च्या माळे वर माता लक्ष्मी चा नामस्मरण करू शकता.

त्याचबरोबर रक्त संबंधीचे आजार आणि रागा वर नियंत्रण मिळवण्या साठी सुद्धा स्फटिकांची माळ गळ्यात घालण्या चा सल्ला दिला जातो. त्यानंतर शुभ्र चंदना ची जपमाळ नामस्मरण कुठे ही करता येतात. स्थळकाळाच्या त्याला बंधन नाही. नामस्मरण करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे नामस्मरण करताना आपलं मन पवित्र व मन प्रसन्न व नामस्मरणा ला किंवा नामजपा ला मर्यादा नाहीत. कोणत्याही देवते च्या नामस्मरणा साठी तुम्ही शुभ्र चंदना ची माळ वापरू शकता. देवतांच्या पूजना च्यावेळी चन्दन वापरतोच की वैज्ञानिक दृष्ट्या विचार केल्यास शुभ्र चंदना ची माळ गळ्यात धारण केल्या ने शरीर शुद्ध होतो.

ताजंतवानं होतं. मनात सकारात्मक ऊर्जे चा संचार होतो. त्यानंतर रक्तचंदनाची बात दुर्गा देवी चा नामजप करण्यासाठी सुद्धा रक्त चंदना च्या माळे चा वापर होतो आणि ती लाभदायक सुद्धा ठरते. त्याचबरोबर रक्त चंदना ची माळ धारण केल्यास त्याचा उपयोग मधुमेह असणार् या व्यक्तींनाही होतो तर मंडळी थोडक्यात काय?

कुठल्याही माने करा पण नामस्मरण नक्की करा. नामस्मरण केल्या ने आपल्या मधील आणि ईश्वरा मधील अंतर कमी होतं. पण हे नुस ता ऐकून उपयोग नाही तर त्याचा अनुभव घेऊन पाहायला हवा. मग तुम्ही जप करता का? कोणता माने वर करता तुमचा या बाबतीत ला अनुभव कसा आहे?

Leave a Comment