मंदिरात जाण्याआधी मंदिराच्या पायरीला नमस्कार का करतात जाणून घ्या!

आपण मंदिरात जातो चपला बाहेर काढतो, फायदा होतो आणि स्वच्छ देहा णे आणि स्वच्छ मनाने मंदिरात पाऊल ठेवतो. तसं करताना आपला हात आपोआप मंदिराच्या पायरी ला स्पर्श करतो त्या मागे कारण काय असू शकेल याचा कधी विचार केलाय का नाही केला

मंडळी मंदिरात जाताना मंदिर ची पायरी ही देवळाकडे नेणारा दु असते ती ओलांडून गेले. शिवाय गाभाऱ्यातली देऊ मूर्ती आपल्या ला दिसणार नाही. तिथेच कुणी रोखून धरले तर देवदर्शन घटना कसे म्हणून त्या पायरी चे महत्त्व अधिक आहे. परंतु गम्मत अशी आहे की ज्या पायरी ला नमस्कार करून आपण मंदिरात जातो त्या पायरी चा आपल्या ला मंदिरातून निघताना विसर पडतो तेव्हा चे दर्शन झाले की त्या पायरी ला पायात चपला अडकवून.

आपण परत जाय ला निघतो. म्हणजे काम झालं की आपण तिला विसर तो आणि तसं घडणं स्वाभाविक आहे. नव्हे तर तो मनुष्यस्वभाव आहे. तसं होऊन ही पायरी राग व्यक्त करत नाही तर आपण भक्त आणि भगवंता ला जोड णारा दुवा बनवू शकलो याबद्दल ती पायरी समाधान मानत असते. संत सांगतात. आपला देह देखील मंदिरा चं प्रतीक आहे. देह हे देखील दिवा कडे नेणारी द्वार आहे. आचार्य अत्रे लिहिता देह देवाचे मंदिर आहे.

आत्मा परमेश्वर आहे म्हणजे जशी मंदिर ची पायरी ओलांडून गेल्या शिवाय गाभारा तला देव दिसत नाही. तशी देहा ची पायरी ओलांड शिवाय हृदयस्थ परमेश्वर दिसत नाही. एकदा का त्याच्या दिशे नं प्रवास सुरू झाला आणि अंतर्यामी सूर गवस ला की परत देहा च्या दिशे नं उलट प्रवास होणार नाही. त्याचप्रमाणे देवदर्शन झाल्यावर पायरी ला नमस्कार करण्याचे भान उरत नाही तसे देहा चा सदुपयोग करून.

आत्मारामाची भेट घेतली की देह सक्ती राहत नाही यासाठीच देहा ला मंदिराच्या पायरी इतके महत्त्व द्यावे. मंदिरात जाताना असे आपण पायरी शी रेंगाळत नाही तर नमस्कार करून आज जाते. तसे देहात नरम दा आत्माराम आकडे वाटचाल करावी असं म्हटलं जातं. स्वतः ची स्वतः ची ओळख करून घ्यावी. अंतरी चा आवाज एका वा देहा ला मंदिरा सारखे पवित्र कपट रहित, स्वच्छ निर्मळ ठेवावे म्हणजे गाभार् यात ला देव.

दिसल्या पासून राहणार नाही असं म्हटलं जातं असं म्हटलं जातं की मंदिराच्या पायरी कडून गाभारा च्या मूर्तीकडे नेणारा प्रवास निर्गुणा कडून सगुण आकडे आणि परत सगुणाकडून निर्गुणाकडे नेणारा असतो तर मंदिरात जाण्या आधी मंदिराच्या पायरी ला नमस्कार का करतात याबद्दल तुम्हाला पडलेल्या प्रश्ना चं उत्तर तुम्हाला मिळाले का?

Leave a Comment