शनीच्या साडेसातीतून मुक्तीसाठी आज स्वामींची करा ही विशेष सेवा!

शनी च्या साडेसाती तून मुक्तीसाठी आज स्वामीजी ही विशेष सेवा करा. मित्रांनो, श्री स्वामी समर्थ महाराजांची असंख्य भक्त असतात. त्यामुळे तुम्हाला जर काही समस्या असतील तर हा एक उपाय करायचा आहे. तुम्हाला हा एक. शनिवार च्या दिवशी हा एक प्रभावी उपाय करायचे आहे.

याच बरोबर शनिवार चा दिवस शनिदेवा चा आणि बजरंगबली हनुमाना चा दिवस मान ला जातो. आपण प्रत्येक दिवशी प्रत्येक वारी श्री स्वामी महाराजांची विशेष सेवा करत आहोत आणि या विशेष सेवे मध्ये आपण श्री स्वामी चा एका विशेष मंत्रा चा जप करतो. शनिवार सुरू झालेले आहेत आणि आज सेवे मध्ये जर आपण सगळ्यां नी श्री स्वामीजी मनोभावाने.

आणि विश्वासा ने श्रद्धे ने सेवा केली तरच या सेवेचे फळ आपल्या ला नक्कीच मिळते. पण आज त्याला श्री स्वामी समर्थ महाराजांची विशेष सेवा करायची आहेत. तसेच या श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या सेवे मध्ये घरातील महिला किंवा पुरुष याशिवाय शिकणारी मुलं असं कोणी ही सहभाग होऊन हा मंत्र जप करू शकता.

तुम्हाला फक्त आजच्या दिवशी सकाळी किंवा संध्याकाळी. एका वेळी आपले हात पाय तोंड स्वच्छ धुऊन आपला देव घरासमोर बसायचं आहे. म्हणजे स्वामी च्या मूर्तीसमोर किंवा फोटो समोर बसायचे आहे. मग त्यानंतर अगरबत्ती आणि दिवा लावायचा आहे आणि सगळ्यात आधी आपले दोन्ही हात जोडून श्री स्वामी महाराजांना आपल्या परिवारा च्या सुख समृद्धी साठी आणि आरोग्या साठी तसेच शांतते साठी प्रार्थना करायची आहे.

मग त्यानंतर संकट. दुःख अडचणी दूर करण्यासाठी प्रार्थना झाल्यानंतर हा जोडून तुम्हाला हवा मात्र जा करायचा आहे. हा मंत्र तुम्हाला फक्त 108 वेळेस बोलायचे आहे. हा मंत्र काही असं आहे. ओम स्वामी नाथ आये महा होम स्वामी नाथ आहे ना हा हा श्री स्वामी समर्थांचा अशी नामावली तील एक चमत्कारिक मंत्र आहे या मंत्रा चा जप तुम्ही फक्त 108 वेज करायचा आहे 108 पेक्षा. कमी नाही किंवा 108 पेक्षा जास्त नाही

आणि मंत्रजप करताना मंत्र करताना कोणती घाई करायची नाही या मंत्रा चा जप अगदी सावकाश आणि हळूवार पणे तुम्हाला याचा जप करायचा आहे. आणि ही सेवा मनोभावाने आणि विश्वासा ने श्रद्धे ने करा. कारण विश्वासा ने श्रद्धे ने केलेले फळ आपल्या ला नक्की मिळते. त्यामुळे तुम्ही सेवा करा. श्री स्वामी समर्थ महाराज. तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण कर दिल सर्व मनोकामना पूर्ण कर तील आणि सर्व संकटीं अडचणी आणि दुःख दूर कर तील

Leave a Comment